Värt att veta

Här finns en del nyttig och användbar information
om vår bostadsrättsförening.

telefonnummer
Både under rubriken kontakt i huvudmenyn och här, finns
information om var du ska vända dig i olika frågor.

styrelsen
Bostadsrättsföreningen leds av en styrelse som väljs på
årsstämman. Fem ordinarie och fem suppleanter.

stadgar
En bostadsrättsförening styrs bland annat av lagen om
ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen men även av
bostadsrättsföreningens egen "lagbok" - stadgarna.

trivselregler
För att man ska trivas finns trivselregler som alla medlemmar
är tvingade att följa.

enbostadsratt
Vad är en bostadsrätt och en bostadsrättsförening?

egetansvar
Vad ansvarar den enskilde medlemmen för?

planteringikrukor