Trivselregler för allas trivsel

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt
ansvar för husen, gårdarna och föreningen.
För att skapa ordning och reda både i och utanför
husen har föreningen antagit ett antal regler,
fastställda av medlemmarna på årsmöte.
Alla är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna.

Som medlem i föreningen har du inte bara rätten
till en bostad i föreningens hus utan du har också
skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!
Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare.
Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster,
inneboende eller hantverkare som utför arbete
åt dig i bostaden.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?
Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i
allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar.
Läs mer i våra Trivselregler.

Klicka på bilden så öppnar sig trivselreglerna
i ett nytt fönster.trivselregler