Styrelsen för föreningen består av:

Freddy Pettersson, ordförande
Göran Rode, sekreterare
Claes Westinger, vice ordförande
Kenth Bengtsson, ledamot
Åke Fredin, ledamot

Glenn Håkansson suppleant
Sören Schriver, suppleant
Joakim Hylén, suppleant
Lars Lennebo, suppleant
Gången