Svågrar gav namn åt vårt område

Brf Svågertorp 1 var inflyttningsklar 1989.
Föreningens ursprungliga namn var Malmöhus nr 37.

Svågertorp - bostadshusen och handelsplatsen - ligger
dels på Lindeborg, dels i Vintrie.
Vår förening finns i det förstnämnda.
Området bestod av några tiotal småbruk.
Enligt muntlig tradition var de första delägarna svågrar.

Namnet Lindeborg härstammar från Lindeborgsgården
eller Lindgrenastället som var den folkliga benämningen
på gården.
Namnet Stolpalösa uppstod i samband med enskiftet,
då en ny gård byggdes. Gården blev uppbyggd med
lerväggar och utan stolpar, (stolpalösa).
Något som dåtidens byggproffs ansågs vara märkligt.
Många spådde att väggarna skulle välta.

Bildtexter:
Det var lite nybyggaranda, har de som bodde här
från början berättat. Utsikt över det som numera är
Svågertorps handelsplats.
Ungefär mitt i bilden går idag vägen ut mot området.

Historiska bilder