Felanmälan:

Det är vårt skötselföretag, Örehus Fastighetsförvaltning
som även sköter felanmälan.

Du kan endast felanmäla via mail till (klicka på länken)

felanmalan

Beskriv felet noga, berätta vem du är,
och på vilken adress du bor.
Uppge även telefonnummer som man kan
nå dig på under dagtid!

(Skulle du ha problem med länken så kan du själv
skriva in adressen: svagertorp@orehus.se och skicka in)


Snöbild