Vad är en bostadsrätt
och en bostadsrättsförening?

Att som du och din familj, ”äga en bostadsrätt” innebär
två saker: att du är medlem i en bostadsrättsförening och
har rätten att nyttja en lägenhet på obegränsad tid.

Det är viktigt att stryka under att man som bostadsrätts-
innehavare inte äger den egna bostaden.
Det är bostadsrättsföreningen kollektivt som äger husen
ner till minsta spik, sladd och bräda.

Det man som bostadsrättsinnehavare betalat pengar för
är för rätten att nyttja en specifik lägenhet.
Denna rätt har man sedan rätten att sälja vidare.
Detta kallas lite slarvigt för att sälja sin lägenheten.
Vilket alltså är fullständigt fel.
Det är nyttjanderätten till bostaden som man köper och säljer.

Föreningens medlemmar är inte personligt ansvariga för
föreningens skulder och andra åtaganden — förutom de
pengar som man betalat för nyttjanderätten av en speciell
bostad.
Skulle bostadsrättsföreningen få ekonomiska problem och
försättas i konkurs så är de pengar man betalat för
bostadsrätten borta.

Det är du och dina grannar
som bor i föreningen som bestämmer

Det är medlemmarna tillsammans, genom sin månads-
avgift/hyra, som står för de enda inkomster som
föreningen har. Pengar som ska räcka till att betala
för vaktmästarservice,sophämtning, vatten, uppvärmning,
snöskottning och allt annat som vi behöver för
att husen och vår vardagska fungera.
Dessutom ska även pengarna räcka till att betala inköp av
till exempel nya tvättmaskiner samt service på hissar, tvätt-
maskiner, värme, vatten och ventilation samt till att betala
ränta på och betala tillbaka av de lån som vi har för att
husen skulle kunna byggas i slutet av 1980-talet.
Skulle inte pengarna räcka till så finns det enbart en väg
att gå, att alla får betala med höjd avgift/hyra.

Alla vinner på att vi är aktsamma med vår gemensamma
egendom och hjälps åt att hålla ordning.


Sveriges lag, stadgarna och föreningens ordningsregler
är grunden för verksamheten. Dessutom styr medlemmarnas
beslut på årsstämman verksamheten.
På årsstämman väljes de som de närvarande medlemmarna
har förtroende för att sköta verksamheten under året.
Mellan årsmötena är det styrelsen som tar alla beslut,
beslut som granskas av föreningens revisorer och till sist
av medlemmarna vid nästa årsstämma.