Vad ansvarar den enskilde
medlemmen för i en bostadsrätt?

I föreningens stadgar finns väl beskrivet
vilka skyldigheter man har som medlem i bostads-
rättsföreningen Svågertorp 1.

Varje föreningsmedlem ansvarar för sin lägenhet,
men även till viss del för det gemensamma som
fastigheten, vår gemensamma utrustning och utemiljön.
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det
inre av lägenheten i gott skick.
Detta gäller även mark, förråd, garage och
andra lägenhetskomplement.

Klicka på bilden så öppnar den sig
i ett nytt fönster.den boendes ansvar