Detta händer just nu
eller är på gång hos oss

Den 9 maj var det dags för bostadsrättsföreningen
Svågertorp 1:s årsmöte.
Ett 30-tal intresserade medlemmar kom för att
lyssnat till föreningens ekonom som berättade
och förklarade bokslutet.
Efter val blev resultatet att samma personer
kommer att arbeta i styrelsen fram till
nästa årsstämma 2020.
När mötet var avslutat var det fritt fram för
medlemmarna att ställa frågor och diskutera
aktuella saker.Nyhetsbilder